Moj Buševec

                   Nedavno osnovana udruga Moj Buševec ima za cilj promicanja, razvitak i unapređenje društvenog života u Buševcu kroz različite projekte i akcije. Udruga Moj Buševec organizirat će u suradnji s drugim udrugama, školama i organizacijama razne priredbe, događanja i manifestacije koje će poboljšati društveni život u Buševcu.

Radi se o neprofitnoj udruzi u kojoj članovi ne plaćaju članarinu već svojim osobnim radom i angažmanom pridonose dobrobiti Buševca.
Obraćamo se stoga svima koji se žele uključiti u rad udruge da se jave na
e-mail: info@moj-busevec.hr ili na mob. 091-501-7272

                                                                                  Udruga Moj Buševec